Priser/kostnader

Alle terapeutene ved Risør Fysikalske Institutt & Manuellterapi har fulle driftsavtaler med kommunen, noe som betyr at HELFO dekker en andel av utgiftene til behandling for våre pasienter. Dette vil si at pasienten kun må betale en egenandel for behandling. Dersom summen egenandeler innen ett kalenderår overskrider 2025,- (per 2018) vil egenandeler over denne summen dekkes fullstendig av HELFO (Frikort 2/Egenandelstak 2). Vi understreker at fysioterapi ikke omfattes av det “vanlige” frikortet (Egenandelstak 1; medisiner, legeutgifter, o.l.).

Se “Priser og takstplakat 2017” under for oversikt over priser.

Priser og takstplakat 2017 | Dette er en forenklet oversikt over kostnadene ved forskjellige behandlingsformer, -modaliteter og -varigheter. Gjelder fra 1.juli 2017 til 30.juni 2018.
Forskrift om stønad til dekning av utgifter til fysioterapi m.m. | Her kan man lese hele regelverket rundt dekning av utgifter til fysio- og manuellterapi, bl.a. hvilke diagnoser og kriterier som må oppfylles for honorartakst.
HELFOs informasjonsside om frikort egenandelstak 2 | En informativ side om frikort 2

< tilbake til Pasientinfo