Henvisning

For å dekket kostnader for timer hos fysio- eller manuellterapeut er det fra 01.01.2018 ikke lengre nødvendig med henvisning fra lege.

< tilbake til Pasientinfo