Avbestilling av timer

Dersom man ikke møter opp til en avtalt time, må man betale for timen i sin helhet – ikke bare egenandelen. Dersom det dukker opp noe som fremtvinger endring av en avtalt time hos fysio-/manuellterapeut, må man si ifra på en arbeidsdag senest 24 timer før timen skulle funnet sted (for timer på mandag må man få sagt ifra på fredagen). Om du ikke rekker dette, må du betale for timen i sin helhet. Unntaket er dersom terapeuten klarer å gjøre en ny pasientavtale på det aktuelle tidspunktet, men dette er ofte vanskelig da det blir svært kort varsel.

Avbestillinger må skje over telefon. Om man ikke skulle komme igjennom på telefon kan man legge igjen beskjed på telefonsvareren.

< tilbake til Pasientinfo