Om oss

Portrett_Haldis

 

Haldis Berger | 919 00 771
Manuellterapeut og fysioterapeut MNFF
Videreutdannet i manuellterapi for barn, og kognitiv atferdsterapi (NFKT)

Portrett_Tone

 

Tone Hege Høglund | 919 06 149
Fysioterapeut MNFF
Videreutdannet i kognitiv atferdsterapi (NFKT) og komplett fysikalsk lymfødembehandling


Herman Berger Høj
| 919 04 317
Fysioterapeut MPFF
Videreutdannet i diagnostisk ultralydundersøkelse
Kurset innen diverse tema, bl.a. artroseproblematikk (AktivA) og NIMIs idrettsmedisinske grunnkurs

Portrett_Torgeir


Torgeir Hopstock Spikkeland
| 919 04 337
Fysioterapeut MNFF
Bakgrunn innen idrettsfysioterapi og styrketrening
Spesiell interesse for smertevitenskap
Videreutdannet i kognitiv atferdsterapi (NFKT), og smertevitenskap og -behandling (USN/OUS).