Om Fysio- og Manuellterapi

Fysioterapi er et treårig høyskolestudium (bachelorgrad) som i tillegg krever ett års turnustjeneste for å bli autorisert fysioterapeut. Fysioterapeuter er eksperter på bevegelsesapparatet i kroppen, og kan hjelpe deg med å få en mer velfungerende kropp – enten du har smerter, har blitt operert, har skadet deg, har medfødte sykdommer eller av andre årsaker har en eller flere funksjonsbegrensinger. Verktøyene fysioterapeuten har til rådighet, er informasjon, trening og manuell behandling. Fysioterapeuter finnes i kommunen, på sykehus, på rehabiliteringssentre, i idrettslag, og i private fysikalske institutter som Risør Fysikalske Institutt & Manuellterapi. Manuellterapeuter jobber primært i de to sistnevnte.

Manuellterapi er et femårig høyskolestudium (mastergrad), hvor de tre første årene er en bachelorgrad i fysioterapi, og de to påfølgende årene er en videreutdanning i manuellterapi. Manuellterapeuter må også ha turnustjeneste for å få fysioterapeut-autorisasjon, og videreutdanningen omfatter mye praksis og trening på manuelle behandlingsmetoder. Spesialkompetansen til manuellterapeuter er nettopp slike behandlingsteknikker, bl.a. leddmobilisering og -manipulasjon, i tillegg til ytterligere kompetanse innenfor forskning og radiologi (røntgen, MR, etc.).

Manuellterapeuter har siden 2006 fungert som primærkontakter. Det vil si at de kan henvise pasienter videre til legespesialister og radiologiske undersøkelser som røntgen, MR, CT og lignende.

Terapeutene ved Risør Fysikalske Institutt & Manuellterapi har forskjellige faglige hovedinteresser og kunnskapsområder. Derfor samarbeider vi tett, og utnytter hverandres ressurser slik at kvaliteten på behandling og oppfølging holder høyest mulig nivå.

Norsk Fysioterapeutforbunds nettside | Her finner du informasjon om det meste som omhandler fysioterapi
Hva er fysioterapi? | Fra Norsk Fysioterapeutforbunds nettsider
Hva er manuellterapi? #1 | Fra Manuellterapeutenes servicekontors nettsider
Hva er manuellterapi? #2 | Fra Faggruppen for manuellterapi sine nettsider