Priser/kostnader

Alle terapeutene ved Risør Fysikalske Institutt har fulle driftsavtaler med kommunen, noe som betyr at HELFO dekker en andel av utgiftene til behandling for våre pasienter. Dette vil si at pasienten kun må betale en egenandel for behandling. Dersom summen egenandeler innen ett kalenderår overskrider 2460 kr (per 01.01.2021) vil egenandeler over denne summen dekkes fullstendig av HELFO .

Fra 01.01.2021 har frikortordningen slått seg sammen, så det nå kun er ett frikort. Dette kan du lese mer om her.

Se “Priser og takstplakat 2017” under for oversikt over priser.

Priser og takstplakat 2021 | Dette er en forenklet oversikt over kostnadene ved forskjellige behandlingsformer, -modaliteter og -varigheter. Gjelder fra 1.januar 2021 til 30.juni 2021.

< tilbake til Pasientinfo