Henvisning

Fra 01.01.2018 er det ikke lengre nødvendig med henvisning fra lege, for å komme til fysioterapeut. En kan nå bare ta direkte kontakt med fysioterapeut, for å avtale time.

< tilbake til Pasientinfo