Første time

Første time hos fysioterapeut utgjør starten av ditt behandlingsforløp. Ta gjerne med eventuell  relevante rapporter og radiologiske undersøkelser dersom du har dette tilgjengelig. Slik informasjon kan også innhentes fra fastlege i etterkant. Vi har inngang for rullestolbrukere, og universelt tilpassede lokaler.

Når terapeuten har hentet deg, er det første som skjer at dere gjennomgår bl.a. dine personopplysninger, din sykehistorie, årsaken til at du har oppsøkt fysioterapi og dine mål for behandlingen. Deretter utfører terapeuten en fysisk undersøkelse, som innebærer øvelser, bevegelser, leddutslag og forskjellige tester. I denne sammenheng er det en fordel at du har på deg tøy som du kan bevege deg fritt i. Terapeuten gjør så en totalvurdering basert på samlet informasjon. Til slutt samarbeider du og terapeuten om å legge opp en plan og målsettinger for behandlingsforløpet.

Om det skulle gjenstå noe tid, benyttes gjerne denne til å komme i gang med behandlingstiltakene.

< tilbake til Pasientinfo