Om våre spesialiteter og kompetanseområder

Fysioterapi er et treårig høyskolestudium (bachelorgrad) som i tillegg krever ett års turnustjeneste for å bli autorisert fysioterapeut. Fysioterapeuter er eksperter på bevegelsesapparatet i kroppen, og kan hjelpe deg med å få en mer velfungerende kropp – enten du har smerter, har blitt operert, har skadet deg, har medfødte sykdommer eller av andre årsaker har en eller flere funksjonsbegrensinger. Verktøyene fysioterapeuten har til rådighet, er informasjon, trening og manuell behandling. Fysioterapeuter finnes i kommunen, på sykehus, på rehabiliteringssentre, i idrettslag, og i private fysikalske institutter som Risør Fysikalske Institutt.

Manuellterapi er et femårig høyskolestudium (mastergrad), hvor de tre første årene er en bachelorgrad i fysioterapi, og de to påfølgende årene er en videreutdanning i manuellterapi. Manuellterapeuter må også ha turnustjeneste for å få fysioterapeut-autorisasjon, og videreutdanningen omfatter mye praksis og trening på manuelle behandlingsmetoder. Spesialkompetansen til manuellterapeuter er nettopp slike behandlingsteknikker, bl.a. leddmobilisering og -manipulasjon, i tillegg til ytterligere kompetanse innenfor forskning og radiologi (røntgen, MR, etc.). Manuellterapeuter har siden 2006 fungert som primærkontakter. Det vil si at de kan henvise pasienter videre til legespesialister og radiologiske undersøkelser som røntgen, MR, CT og lignende.

Psykomotorisk fysioterapi er en videreutdanning innen fysioterapi fagfeltet. Kroppen er innfallsvinkel i psykomotorisk fysioterapi. Kroppens funksjon, spesielt med hensyn til muskulære spenningsforhold, pust, kroppsholdning, vaner, balanse og kroppskontakt står gjerne i fokus. En psykomotorisk fysioterapeut er kvalifisert til å jobbe med mennesker med ulike former for kroppslige og psykiske lidelser. Mennesker med funksjonsnedsettelser på grunn av anspenthet, langvarige smertetilstander, ulike former for pustebesvær (som astma), følgetilstander etter skade eller traume, samt psyksiske lidelser som angst, depresjon, spiseforstyrrelser og schizofreni.

Komplett Fysiaklsk Lymfødembehandling (KLF): Er en videreutdanning/etterutdanning inne fysioterapien. Behandlingen er effektiv og smertefri. Den eliminerer ikke årsakene, men reduserer lymfødemet i omfang og myker opp fibrotisk vev. Dette gir pasientene bedre mulighet for å fungere i hverdagen.
Komplett Fysikalsk Lymfødembehandling består i manuell lymfedrenasje (60-90 min), hudpleie, bandasjering og øvelser, samt tilmåling/tilpassing av kompresjonsstrømpe.
Behandling må utføres av fysioterapeuter med egen videre-/etterutdanning.

Nevrologisk fysioterapi er en annen spesialitet innen fagfeltet. Her er det tilnærming til skader på nervesystemet som er årsak til funksjonsnedsettelser av ulik grad, og som er fokus i undersøkelse og behandling. Dette kan handle om lammelser, nedsatt balanse, endret følesans og koordinasjonsproblemer. Diagnoser som cerbral parese, hjerneslag, MS, hodeskade, Parkinson og lignende. Tilnærming til disse skadene ut fra ulik livs- og sykdomsfaser er fokus gjennom ulike trenings- og behandlingstiltak for å optimalisere funksjon på ulike nivå.

Utvidet undersøkelse med ultralyd

Terapeutene ved Risør Fysikalske Institutt har forskjellige faglige hovedinteresser og kunnskapsområder. Derfor samarbeider vi tett, og utnytter hverandres ressurser slik at kvaliteten på behandling og oppfølging holder høyest mulig nivå.

Norsk Fysioterapeutforbunds nettside | Her finner du informasjon om det meste som omhandler fysioterapi
Hva er fysioterapi? | Fra Norsk Fysioterapeutforbunds nettsider
Hva er manuellterapi? #1 | Fra Manuellterapeutenes servicekontors nettsider
Hva er manuellterapi? #2 | Fra Faggruppen for manuellterapi sine nettsider

Hva er lymfødem

Hva er lymfødembehandling?