Nyheter

SOMMER 2021:

I uke 28-32 vil vi ha redusert drift ved Risør Fysikalske Institutt, på grunn av ferieavvikling. Vi tar ut ferie på noe ulik tid:

 • Haldis (ferie i uke: 28, 29, 30)
 • Tone Hege (ferie i uke: 28, 29, 30)
 • Magnhild (ferie i uke: 28, 29, 30)
 • Pål (ferie i uke: 31 og 32) _________________________________________________________________

Fra 4.1.2021 starter vi opp i nyoppussede lokaler i Havvabygget, Melkeveien 9 i Risør. Vi gleder oss til å fortsette god fysioterapitjeneste i nye lokaler. Det vil bli en del endringer i drift, mye på grunn av mindre plass og ønske om å drive annerledes:

 • Vi vil ikke lenger drive som et treningssenter, slik vi har gjort i Trekta
 • På grunn av redusert areal til trening, ser vi oss nødt til å begrense når vi kan ha treningsfasiliteter tilgjengelig for pasienter uten avtale med fysioterapeut (trening på A10 takst) Dette vil begrense seg til fra tirs-fre 8:00-9:00 og 11:30-13:00 daglig.
 • Som tidligere må alle som er innom til egentrening hos oss, på A10 takst, føre seg på liste. På grunn av smittesporing.

Her er smittereglene som alle som er innom våre lokaler MÅ forholde seg til:

 • Bare kom hvis du er helt symptomfri
 • Vis hensyn hold avstand i samsvar med retningslinjer fra myndighetene – 1 meter ved moderat fysisk aktivitet, 2 meter ved hard fysisk aktivitet
 • God håndhygiene – husk å vaske hendene godt med såpe og vann før, under og etter trening
 • God apparat- og utstyrshygiene – husk å vaske/tørke av utstyr etter bruk. Sprut på kontaktflater med sprayflaske og tørk av med papir
 • Det er maks lov til å trene 5 personer i treningssalen om gangen.
 • Garderober er stengt, kom ferdig skiftet til trening


Gjelden punkter er fortsatt viktig, for å fortsette en forsvarlig og trygg drift ved Risør fysikalske Institutt:

 • Dersom pasienter eller fysioterapeuter kjenner tendens til infeksjonssymptomer, skal timen avlyses, eller en kan vurdere telefon-/videokonsultasjon. Merker en symptomer underveis i behandling, skal konsultasjonen avsluttes umiddelbart.
 • Vi ønsker at pasienter møter opp maks 5 min. før avtalt time. Bruk da ringeklokke på utsiden. Dette for å redusere tid og antall mennesker på venterommet.
 • Grundig håndvask før og etter behandling, på toalett i 1. etg. Vi vil også legge tilrette for at hånddesinfeksjon er tilgjengelig flere plasser på instituttet.
 • Håndhilsing og annen unødvendig fysisk kontakt begrenses.
 • Betaling bør skje kontantløst.
 • Pasienter med behov for ledsager, kan ha med en ledsager.                      
 • Venterommet er tilpasset, så vi har god plass mellom hver stol. Gjenstander som ukeblader er fjernet, for å unngå kontaktpunkter.
 • Vi vil legge til rette for at vi er få mennesker i treningsarealet. 
 • Rengjøring av kontaktflater på instituttet og på behandlingsrom vil skje hyppig i løpet av dagen. Utstyr som er brukt av pasienter vil rengjøres mellom hver pasient.
 • Ved spesielle behov vil en vurdere bruk av beskyttelsesutstyr, for pasientens og fysioterapeutens sikkerhet.
 
Velkommen!