Venteliste

Vi har sterkt fokus på å ha kortest mulig ventetider for nye pasienter, og vi kan stort sett tilby en time i løpet av en ukes tid. 

Ved spesielt stor pågang vil dette dessverre ikke alltid være mulig. Det er aldri noe hyggelig å måtte vente på time, men av og til er det ikke til å unngå. Strømmen av pasienter varierer betydelig i perioder, og ved stor pågang vil det av åpenbare årsaker måtte bli noe ventetid. I likhet med alle mennesker har heller ikke vi ubegrenset arbeidskapasitet.

Visse pasientgrupper er spesielt prioriterte og vil gå foran andre på ventelistene; primært gjelder dette nyopererte og akuttskader.

Om man ønsker én bestemt terapeut vil det også kunne gå noe lengre tid før man får time.

For å sette problemstillingen i perspektiv, kan vi informere om at ventetid for fysioterapi i de fleste kommuner er på langt over en måned – sånn sett skiller Risør seg ut med svært positivt fortegn.

Ventetid på fysioterapi i Hamar
Ventetid på fysioterapi i Elverum
Ventetid på fysioterapi i Drammen